Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà Sản Xuất, Cung Cấp
SP/ DV chính:
Suất ăn công nghiệp
Năm thành lập:
2011
Số nhân viên:
Từ 11 - 50 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Miền Nam
Tôi có thể giúp gì bạn?
Nguyễn Thị Giáng
Tel: 0986 129 264
Suất Ăn Công Nghiệp

Thực đơn hàng ngày

thông tin liên hệ
Lê Tuấn Anh
Kinh Doanh - 0909 981604

Nguyễn Thị Giáng
Giám Đốc - 0986 129 264

Suất Ăn Công Nghiệp

Suất Ăn Tập Thể
Suất Ăn Tập Thể
Suất Ăn Tập Thể
Suất Ăn Tập Thể
Suất Ăn Khu Chế Xuất
Suất Ăn Khu Chế Xuất
Suất Ăn Khu Chế Xuất
Suất Ăn Khu Chế Xuất
Suất ăn chất lượng cao
Suất ăn chất lượng cao
Suất ăn chất lượng cao
Suất ăn chất lượng cao
Suất ăn chất lượng cao
Suất ăn chất lượng cao
Suất ăn chất lượng cao
Suất ăn chất lượng cao
Suất Ăn Cho Công Nhân
Suất Ăn Cho Công Nhân
Suất Ăn Cho Công Nhân
Suất Ăn Cho Công Nhân
Suất Ăn Cho Công Nhân
Suất Ăn Cho Công Nhân
Suất ăn tại Bình Dương
Suất ăn tại Bình Dương