Suất Ăn Công Nghiệp

Thực đơn hàng ngày

thông tin liên hệ
Lê Tuấn Anh
Kinh Doanh - 0909 981604

Nguyễn Thị Giáng
Giám Đốc - 0986 129 264

thực đơn cho thứ 7

Chả Lá Lốt
Chả Lá Lốt
Canh Bí Đỏ
Canh Bí Đỏ
Canh Đậu
Canh Đậu
Trứng Cuộn
Trứng Cuộn