Suất Ăn Công Nghiệp

Thực đơn hàng ngày

thông tin liên hệ
Lê Tuấn Anh
Kinh Doanh - 0909 981604

Nguyễn Thị Giáng
Giám Đốc - 0986 129 264

thực đơn cho thứ 6

Thịt Ba Chỉ Rang
Thịt Ba Chỉ Rang
Khổ Qua Đúc Thịt
Khổ Qua Đúc Thịt
Canh Cua
Canh Cua
Thịt Bò Xào Rau
Thịt Bò Xào Rau