Suất Ăn Công Nghiệp

Thực đơn hàng ngày

thông tin liên hệ
Lê Tuấn Anh
Kinh Doanh - 0909 981604

Nguyễn Thị Giáng
Giám Đốc - 0986 129 264

thực đơn cho thứ 5

Cá Kho Tộ
Cá Kho Tộ
Sườn Xào Chua Ngọt
Sườn Xào Chua Ngọt
Canh Rau Ngót Thịt
Canh Rau Ngót Thịt
Già Xào
Già Xào